Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2014

chomicze
Reposted fromxblhx xblhx
chomicze
Reposted fromejjniko ejjniko
chomicze
Reposted fromobliviate obliviate viaejjniko ejjniko
chomicze
Reposted fromesperer esperer viaejjniko ejjniko
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaejjniko ejjniko
chomicze
Reposted fromMissMurder MissMurder viaejjniko ejjniko
0929 4877 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaejjniko ejjniko
chomicze
Reposted fromte-quiero te-quiero viaxblhx xblhx
chomicze

November 17 2013

chomicze
Gdy siedziałam obok Ciebie w kuchni, a popołudniowe jesienne światło padało na Twoja twarz myślałam o tym, ze...nigdy na nikogo lepszego nie trafię. Nigdy nikogo innego nie chce. Nie marzyłam nawet o tym, zeby być z kimś takim jak Ty. Kopnął mnie niebywały zaszczyt, cieszę sie ze jestes, pojawiałas sie, ze postawiłam wszystko na Ciebie. Zostań, prosze zostań tak długo jak tylko chcesz, będę wszystkim czego Ci trzeba. Dam Ci to, czego potrzebujesz. Najlepsza kobieto na świecie, masz mnie cała.
chomicze
Zamykam oczy, nuce monotonnie jeden dźwięk i po cichu liczę do dziesięciu, próbując oczyścić umysl.
— Poradnik pozytywnego myslenia
chomicze
3231 d1da 390
Reposted fromtudu tudu
3388 c41f 390
Reposted fromaloof aloof
chomicze
Reposted fromdosislethalis dosislethalis
chomicze
3565 9bcb 390
Reposted frompsychoo psychoo

October 08 2013

chomicze
5985 1d8c 390
Reposted bycukrovelovejagger84jamateriazapominaniezfunsteadyshyklvgfwefwasdeverythingsuckssziiizsziiizwindofchangebirrchblacksubmarineromanoloveroromaamorfollow-menieklamgreatdayforfreedomberabirsza

October 06 2013

chomicze
3505 6f46 390
chomicze
3470 51e1 390
chomicze
3407 b4b2 390
chomicze
3381 117d 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl